ZSO nr 2
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz)

O SZKOLE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16

tel./fax: (014)655-88-95
księgowość: 655-88-94
pokój nauczycielski: 655-88-93
E-mail: sekretzso2@umt.tarnow.pl
Rada Rodzicow
e-dziennik
rekrutacja do gimnazjum
rekrutacja do liceum
MATURA 2014
 Strona klasy IB
Jedyna klasa z maturą międzynarodową w Tarnowie!

GODZINY ZAJĘĆ

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35 - długa przerwa
3. 9.45 - 10.30
4. 10.35 - 11.20 - długa przerwa
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30

PRZYDATNE LINKI

 
  OKE
 
  CKE
 
 
 
 

WSPÓŁPRACA

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”

Zarządzeniem Nr 336/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustalono termin składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Wnioski o dofinansowanie można składać  od 31 lipca do 9 września 2014 r.

Link do informacji opublikowanej na stronie EDUNET dot. Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

 

Przydatne dokumenty:

 

 

 

Autor: grzegorzg 2014-08-14

Letnie Warsztaty z Informatyki w II LO

Międzyszkolne Koło Informatyczne zaprasza wszystkich uczniów tarnowskich szkół zainteresowanych startem w Olimpiadzie Informatycznej dla licealistów i gimnazjalistów na letnie warsztaty, które odbędą się w dniach 18-22.08.2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie w godzinach 10.00-14.00. Przewidujemy zajęcia w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej. Udział bezpłatny. Ewentualne pytania proszę kierować pod adres robertz@ii-lo.tarnow.pl

Autor: grzegorzg 2014-08-08

Rządowy program pomocy uczniom WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Przewidziany jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

 

Więcej informacji....

Autor: grzegorzg 2014-08-07

Projekt „Pierwszy dzwonek”

Urząd Miasta Tarnowa ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”, polegającym na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych tj. otrzymania jednorazowej dotacji na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.  

   

Przez rodzinę 4+ należy rozumieć rodzinę zamieszkałą w Tarnowie, złożoną z rodziców lub opiekunów prawnych (rodzica/opiekuna) oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.  

   

Przez dziecko rozumie się dziecko w wieku do 18 roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące.  

   

Jednorazowe wsparcie w minimalnej kwocie 150 zł udzielane jest tylko dla dzieci uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.  

   

Deklaracje uczestnictwa w projekcie należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, w Sali nr 1 na parterze. Ostateczny termin złożenia deklaracji to 23.07.2014 r. godz. 15.00. Pełnoletni uczniowie wypełniają deklarację samodzielnie. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 14 688 25 03.  

   

Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków na cel określony powyżej lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców na ten cel w okresie od dnia 10.07.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.  

   

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Województwa Małopolskiego.  

 

  

Do pobrania:

Deklaracja  

www.tarnow.pl/content/download/142749/622907/file/deklaracja.doc

 

Regulamin projektu

  

 

 

 

Źródło: http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Pieniadze-na-artykuly-edukacyjne-dla-dzieci-z-rodzin-4

Autor: grzegorzg 2014-07-20

Letnie Warsztaty z Informatyki w II LO

Międzyszkolne Koło Informatyczne zaprasza wszystkich uczniów zainteresowanych startem w Olimpiadzie Informatycznej dla licealistów i gimnazjalistów na letnie warsztaty, które odbędą się w dniach 18-22.08.2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie. Przewidujemy zajęcia w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej. Udział bezpłatny. Ewentualne pytania proszę kierować pod adres robertz@ii-lo.tarnow.pl

Autor: grzegorzg 2014-07-03
Wykonanie: Kamil Czarnecki · Projekt graficzny: Maciej Mortek
edunet bip moodle poczta