O projekcie

O projekcie

COMENIUS

w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w TARNOWIE

2013-2015

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczyna uczestnictwo w wielostronnym projekcie partnerskim szkół w ramach międzynarodowego edukacyjnego programu uczenie się przez całe życie – COMENIUS

Tytuł projektu:
DZIEDZICTWO KULTUROWE W SPOŁECZEŃSTWIE PLURALISTYCZNYM – TRADYCJE RELIGIJNE

SZKOŁA KOORDYNUJĄCA:  ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 2 W TARNOWIE

SZKOŁY PARTNERSKIE:

 • Liceul Tehnologic de Protectia Mediului, Cluj-Napoca, Romania
 • ‘Vasil Levski’ High-school, Isperih, Bulgaria
 • Eyup Kiz Anadolu Imam Hatip Lisesi, Istanbul, Turkey
 • AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE, Sardoal, Portugal
 • IES Arcebispo Xerlmirez I, Santiago de Compostela, Spain
 • Pitagora College, San Giovanni Rotondo , Italy

Koordynator projektu:  Marta Rodo

Nauczyciele współpracujący:  dyr. Halina Pasternak, ks. Wiesław Frączek COr, Natalia Plichta, Grzegorz Grabias, Anna Zygucka, Paula Pilarska

Uczniowie:

Michalina Pająk, Mikołaj Kłos, Karolina Niemczura, Aleksandra Pająk, Maja Klich, Aleksandra Klich, Jakub Walentowski, Bartosz Fijas, Igor Święs, Matylda Pikul, Agnieszka Szawica, Monika Godawska, Patrycja Uznańska, Paula Żurowska, Dominika Długosz, Julia Kołaszczyńska, Aleksandra Sołtys, Michał Błasiak, Katarzyna Piątek,Agnieszka Ochał, Gabriela Ujek oraz uczniowe z klas: 1c, 2c, 3c, 3a, 2e, 2bg

W projekcie, który trwa 2 lata oprócz nauczycieli, uczniów uczestniczą rodzice, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz przedstawiciele środowiska lokalnego

Cele projektu:

 • promowanie świadomości znaczenia różnorodności religijnej, kulturowej i językowej w Europie i poza nią /Turcja/
 • wpływ nauczania Jana Pawła II na dialog interkulturowy
 • wdrażanie postaw tolerancyjnych przez wzmocnienie świadomość i zrozumienia innych kultur
 • upowszechnianie wiedzy na temat: historii, kultury, tradycji religijnych, systemów edukacyjnych, walorów przyrodniczych
 • włączenie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz instytucji regionalnych do dialogu interkulturowego
 • zwiększanie motywacji do nauki języków obcych
 • nawiązanie przyjaźni

Formy aktywności podczas realizacji projektu:

 • spotkania partnerów projektu, wizyty robocze, spotkania z rodzicami, przedstawicielami władzy lokalnej
 • wyjazdy do szkół partnerskich nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie
 • opracowania, publikacje i rozpowszechnianie materiałów w mediach
 • konferencje, warsztaty
 • organizowanie wycieczek tematycznych, wystaw, udział w imprezach kulturowych, spotkania z ciekawymi ludźmi

Wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne)

 • wzbogacenie wiedzy o kulturze, tradycjach religijnych, systemach edukacyjnych krajów partnerskich oraz o postaci Jana Pawła II
 • wdrażanie postaw tolerancyjnych
 • motywacja uczniów, nauczycieli do rozwijania twórczych aktywności
 • doskonalenie komunikacji w języku angielskim
 • nawiązywanie przyjaźni

WIZYTA PARTNERSKA W TARNOWIE

W dniach od 15-20 października 2013r. w naszej szkole odbyło się spotkanie partnerskie szkół biorących udział w programie COMENIUS (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Turcja, Bułgaria, Rumunia, razem 40 osób). W spotkaniu uczestniczyła wiceprezydent miasta Tarnowa mgr Krystyna Latała, dyrektor Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie Delegatura w Tarnowie mgr Urszula Blicharz, wicedyrektorzy szkoły: mgr Beata Klimkiewicz-Świder i mgr Jadwiga Kuczek, oraz nauczyciele, uczniowie naszej szkoły.

Podczas wizyty partnerskiej odbyły się:

 • pokazy multimedialne: Jan Paweł II człowiek dialogu interkulturowego-wychowawca młodzieży, informacje o każdym kraju, mieście, szkole, systemie edukacyjnym
 • warsztaty „Nasza szkoła naszym domem”
 • wycieczki po Tarnowie, do Krakowa, Łagiewnik, Oświęcimia
 • spotkanie z władzami lokalnymi

Wszyscy uczestnicy projektu, nauczyciele i uczniowie z krajów partnerskich byli zachwyceni (wyrażają to w e-mailach): organizacją spotkania, miłą atmosfera, profesjonalizacją naszych uczniów w porozumiewaniu się w języku angielskim, ich wiedzą z historii o naszym mieście, Krakowie, oraz wycieczką do Krakowa, Łagiewnik. Oświęcim to była prawdziwa lekcja historii dla wszystkich. Nasi uczniowie gościli w swoich domach uczniów z obcych krajów, spędzali z nimi cały czas podczas wizyty partnerskiej nawiązując przyjaźnie. Oprócz spotkań roboczych i wycieczek odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich uczestników projektu w hotelu „Tarnovia”. Podczas uroczystej kolacji wiceprezydent Tarnowa mgr Krystyna Latała wraz z koordynatorem projektu mgr Martą Rodo wręczyła certyfikaty uczestnictwa oraz prezenty wszystkim nauczycielom, uczniom. Najmilszym akcentem była wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki w wykonaniu nauczyciela Grzegorza Dzierwy. Składam serdeczne podziękowania dla dyrekcji, wszystkich nauczycieli, rodziców zaangażowanych w pracę projektu, szczególnie dla nauczycieli ks. Wiesława Frączka COr, Natalii Plichty, oraz uczniów: Michaliny Pająk, Mikołaja Kłosa, Karoliny Niemczury, Aleksandry Sołtys, Aleksandry Pająk za pomoc w przygotowaniu wizyty partnerskiej.

Koordynator projektu
mgr Marta Rodo

tablica papiez-page-001